รื้อแล้วร้านค้าหาดคำสมบูรณ์ สร้างรุกล้ำริมบึงโขงหลง

ชาวบ้านร่วมกันรื้อร้านค้าเกือบ 100 ร้านที่อยู่ตามริมหาดคำสมบูรณ์ สร้างรุกล้ำลำน้ำบึงโขงหลง หลังครบกำหนดให้รื้อถอน เพราะเป็นการใช้ที่ สปก.ผิดวัตถุประสงค์