เสนอ พระนาม “สมเด็จสังฆราช องค์ที่ 10” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

มส.มีมติเสนอ พระนาม “สมเด็จสังฆราช องค์ที่ 10” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในปี 2564