พร้อมรับฟังข้อเสนอทุกฝ่าย “น.พ.ปิยะสกล” สั่ง ปลัด-ว่าที่ปลัดสธ. ถก ฝ่ายค้านพ.ร.บ.ยา รอผลเย็นนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่ง ปลัด – ว่าที่ปลัด ถกฝ่ายต้าน พ.ร.บ.ยา ตัวใหม่ รอฟังผลเย็นนี้ วอนทุกฝ่ายยึดประโยชน์ประชาชน อ้างใช้มา51 ปีแล้วโลกไปไกลแต่ไทยยังอยู่ที่เดิม