ลูกควายเผือกแสนรู้ รู้พระคุณพระไถ่ชีวิต

ที่วัดวังอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีลูกควายเผือกตัวหนึ่ง อายุประมาณ กว่า 1 ปี มีนิสัยเชื่องมาก แต่ที่น่าสนใจก็คือ มันมักจะเดินขึ้นไปฟังพระสวดมนต์ทุกครั้งบนศาลาของวัด ทั้งในวันพิธีสงฆ์หรือสวดจำวัดทุกเช้า-เย็น