ไทยพาณิชย์ ปัดข่าวลือ แบงก์ชาติส่งคนเป็นกรรมการตรวจสอบสินเชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิเสธข่าวลือ ธนาคารแห่งประเทศไทยส่ง “บุญทักษ์ หวังเจริญ” เป็นกรรมการธนาคารเพื่อเข้าตรวจสอบสินเชื่อของธนาคาร