เปิดตัวพรรค”สยามพัฒนา” พรรคของคนสระบุรี

ที่ประชุมสมาชิกพรรคสยามพัฒนา มีมติเลือก ดร.บุญส่ง เกิดหลำ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ พร้อมเเถลงเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ ย้ำเจตนารมณ์ไม่เอานายกคนนอก