ราชทัณฑ์ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง กราบเท้าบุพการี

กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการสำนึกรักบุพการี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ทำกิจกรรม “กราบเท้า ล้างใจ… สำนึกในพระคุณแม่”