ชมเปราะ… “บิ๊กป้อม” พอใจการทำงาน ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ

พลเอกประวิตร ชื่มชมการทำงานของ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ย้ำขับเคลื่อนต่อด้วย “ความเท่าเทียม ทั่วถึงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ” ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง