ตะลึง! พบรอยเท้ามนุษย์โบราณบนยอดภูเขาบ้านโคกกลาง จ.ยโสธร

ที่จังหวัดยโสธรมีพระสงฆ์และชาวบ้านไปพบรอยเท้ามนุษย์โบราณบนยอดภูเขาใกล้กับหมู่บ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจึงพากันกราบไหว้เคารพบูชาเรื่อยมาพร้อมทั้งวอนหน่วยงานที่เกี่ยวผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป