ผู้นำฟิลิปปินส์อนุมัติกฎหมายให้ชาวมุสลิมปกครองตนเอง

ผู้นำฟิลิปินส์อนุมัติกฎหมายปกครองตนเองแก่ชาวมุสลิมแล้ว จะทำให้กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรสามารถจัดตั้งเขตปกครองตนเองบนเกาะมินดาเนาได้ในที่สุด

ผู้นำฟิลิปปินส์อนุมัติกฎหมายให้ชาวมุสลิมปกครองตนเอง

ผู้นำฟิลิปินส์อนุมัติกฎหมายปกครองตนเองแก่ชาวมุสลิมแล้ว จะทำให้กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรสามารถจัดตั้งเขตปกครองตนเองบนเกาะมินดาเนาได้ในที่สุด