ปฎิรูปตำรวจ ยกร่างกฎหมายใหม่ ประชาชนแจ้งความได้ทุก สน.

คณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ มีมีมติยกร่างกฎหมายสอบสวนใหม่ ให้ประชาชนแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจ ไม่ต้องอิงพื้นที่เกิดเหตุ