นิด้าโพล ชี้คนหนุนปฎิรูปองค์กรสงฆ์

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องความศรัทธาต่อองค์กรพระสงฆ์ และ สถานการณ์ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ ยังคงศรัทธาต่อองค์กรพระสงฆ์ และ เห็นด้วยที่จะให้มีการปฏิรูป โดยให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินวัด