เปิดปฏิบัติการ! ตัดตอนขบวนการค้ายา เครือข่ายข้ามชาติ

การยึด อายัดทรัพย์เครือข่ายค้ายาเสพติด นับเป็นอีกแนวทางสำคัญในการตัดตอนทั้งท่อน้ำเลี้ยง และเส้นทางลำเลียง เพราะการปราบปรามเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะตัดตอนขบวนการค้ายาเสพติดได้