จีนประกาศมอบเงิน 100 ล้านเหรียญ ช่วยกัมพูชาปฏิรูปกองทัพ

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของจีน เดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 5 วัน โดยในโอกาสนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้แก่กัมพูชา เพื่อพัฒนากองทัพกัมพูชา