“วิษณุ” ยัน ร่างพ.ร.บ.เทียบตำแหน่งทหาร-พลเรือน ไม่เกี่ยวปฏิรูปกองทัพ

“วิษณุ” ยัน ร่างพ.ร.บ.เทียบตำแหน่งทหาร-พลเรือน ไม่เกี่ยวปฏิรูปกองทัพ เผยแค่คณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระ ร้องขอให้ออกเป็นกฎหมาย