สกอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่ม 10 คลัสเตอร์ ปฏิรูปการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ภายในปี 2562 มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในสหรัฐอเมริกา จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมจัดการศึกษาที่ประเทศไทยในรูปแบบสถาบันร่วม

“หมออุดม” จับครูฝึกคิด นำร่อง 50 รร. ยันไม่เลิก TCAS

รายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight วันอังคาร ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 21.00 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”