เกษียณอายุ 63 ปี ยังแค่ “พิมพ์เขียว” แผนปฏิรูปสังคม

จากข้อความที่ส่งต่อและแชร์กันในสังคมโซเชียลว่า “…เกษียณอายุราชการ 63 ปีตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ตามแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุเมื่ออายุ 63 ปี
ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 เมษายน 2561 แต่กว่าจะถึงปี 2567….”