นายกฯ ปลุกคนไทยตื่นรู้รักสงบ พิชิตกิเลส

นายกรัฐมนตรี ปลุกคนไทยตื่นรู้รักสงบ พิชิตกิเลส ยันไม่ได้นิ่งดูดายปัญหาเศรษฐกิจ เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจระยะสั้น แก้ปัญหาความเดือดร้อนพารายได้กระจายท้องถิ่นผ่าย “ไทยนิยมยั่งยืน”