อย่าคิดว่าสนุก!! กุมารแพทย์ต้าน “มวยเด็ก” อันตรายถึงสมอง

เพื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.เด็กปฐมวัย ฉบับแรกของประเทศไทย ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ให้ความสำคัญการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ ใน 4 กระทรวง ให้เกิดเป็นรูปธรรม ตอบรับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่ให้ความสำคัญกับเด็กเล็ก