ปตท.ขอโทษ…ปั๊มน้ำมันที่บางบ่อทำวุ่น

ปตท.ยันปั๊มไม่ได้มีเจตนาทุจริต หลังลูกค้าโวยราคาดีเซลไม่ตรงกับความจริง เหตุเกิดมาจากการคีย์ราคาพลาด ยืนยันพร้อมรับผิดชอบโดยจ่ายเงินชดเชยคืนลูกค้า