ผอ.กองคดี 1 ปปง.ยันถูก ตร.อ้างชื่ออายัดเงินปชช. 1 ล้านบาท

ผู้อำนวยการกองคดี 1 ปปง. ยืนยันถูกนายตำรวจอ้างชื่ออายัดเงินประชาชน 1 ล้านบาท