“ฝนกระหน่ำ” แม่สอดอ่วม ปภ.เตือนจุดเสี่ยงเร่งระวัง!

ฝนตกหนักบ้านแม่สลิดกับบ้านแม่ระเมิง ต้นไม้ใหญ่ล้มทับเส้นทางขึ้นดอยแม่ระเมิง ” ปภ.เตือนประชาชน ” เครียมพร้อมรับสถานการณ์