อูเบอร์ ทางเลือกใหม่ที่ขัดแย้ง กับสมาคมแท็กซี่ในตุรกี [คลิป]

ในตุรกี มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างอูเบอร์กับแท็กซี่ที่มีใบอนุญาต เช่นเดียวกับหลายประเทศและไทยด้วย ทำให้แท็กซี่แบบเดิมต้องพยายามปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น