“ออมสิน” ชวนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”

ธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในงานศิลปะแสดงได้ฝีไม้ลายมือ ร่วมประกวดวาดภาพ เทิดพระเกียรติและเชิดชูพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อีซูซุสานสัมพันธ์พาน้องท่องญี่ปุ่น

ภาคเอกชนสนับสนุนให้เด็กๆ เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการสร้างสรรงานศิลปะ ในโครงการอีซูซุสานฝันแชมป์จิตรกรน้อย ประกวดวาดภาพพร้อมคำขวัญ พาบุกเมืองแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัย