เปิดข้อมูลกลุ่มทุนเจ้าของช่องทีวีดิจิตอล 24 ช่อง 

ในการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อ 4 ปีที่แล้วมีการแบ่งจำพวกรายการทั้งสิ้น 5 ประเภท และยังคงเหลือประกอบกิจการอยู่ทั้งสิ้น 26 ช่อง