ผู้ผลิตปลาร้ากาฬสินธุ์ เชื่อประกาศมาตรฐานปลาร้า ช่วยยกระดับปลาร้าท้องถิ่น

ผู้ผลิตปลาร้า ใน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เชื่อประกาศเรื่องกำหนดมาตรฐานปลาร้า ของกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยยกระดับผู้ผลิต เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เเต่รายละเอียดกระบวนหมักในประกาศอาจขัดเเย้งกับสูตรดั้งเดิม