ผู้นำเกาหลีเหนือพบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจีน

ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ