ญาติร่ำไห้! นำศพนักโทษประหารประกอบพิธีทางศาสนา เมืองตรัง

ญาตินำศพนักโทษประหาร ไปประกอบพิธีฝังที่กุโบว์ใกล้บ้านในจังหวัดตรัง กลางดึกที่ผ่านมา ขณะญาติเสียใจที่กรมราชทัณฑ์ไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้ไม่มีโอกาสสั่งลา