สวนนงนุชปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทูต กระชับสัมพันธ์ ไทย- ลาว

สวนนงนุชพัทยา นำพันธุ์ไม้ 35 สายพันธุ์ เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ประเทศ

เตรียมจัดงานวันลอยกระทง “คลองโอ่งอ่าง” 22 พ.ย นี้

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงานวันลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย.61 ภายใต้แนวคิด “ประดิษฐ์กระทง นุ่งไทย ไหว้พระแม่คงคา”