BreakingNews : “อนุพงษ์” สั่ง “ปลัดอำเภอด่านมะขามเตี๊ย” ออกจากราชการ พร้อมลงโทษ วินัย – อาญา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งลงโทษ “ปลัดอำเภอด่านมะขามเตี๊ย” ทั้งวินัย และอาญา หลังผลสอบสวนพบว่ามีเอี่ยวแก็งออฟโรดล่าหมีขอ อุทยานฯไทรโยค พร้อมให้พ้นจากตำแหน่งและออกราชการไว้ก่อน