อย่าชำแหละ-กินเนื้อสัตว์ที่สงสัย เสี่ยงติดเชื้อ!!

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติอย่าชำแหละ หรือสัมผัสตัวสัตว์โดยตรง และไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์ที่สงสัย ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด จากอาการตามรายงานข่าว จึงไม่ใช่อาการของพิษสุนัขบ้า