ฟิลิปปินส์จัดเทศกาลเล่นน้ำดับร้อน

ในขณะนี้อากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิแตะ 33 องศาเซลเซียส การเล่นน้ำคลายร้อนในสระยางจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวฟิลิปปินส์