เหลือเชื่อ! กลุ่มสามเณรปิดตาทายอะไรก็ถูก

บูรพา สงวนวงศ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อนกับความเหลือเชื่อของกลุ่มสามเณรปิดตาทายอะไรก็ถูก รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night