บุกค้น 4 ร้านเหล้าดังรอบ ม.กรุงเทพ เปิดให้บริการในพื้นที่โซนนิ่ง

2 ร้านเหล้าดัง รอบ ม.กรุงเทพ ถูกสั่งปิดทันที หลังฝ่ายปกครองตรวจพบฝ่าฝืนขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จัดโซนนิ่ง