ปิดสะพานกรุงเทพ คืน 25 ต.ค.นี้

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดสะพานกรุงเทพ คืนวันที่ 25 ต.ค.นี้ เฉพาะช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน