ฟื้นฟูธรรมชาติ!! เตรียมปิดอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 16 พ.ค.-14 ต.ค.

เตรียมประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.- 14 ต.ค. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง