สั่งปิดโรงเรียนเพิ่ม! โรคมือเท้าปากระบาดหนักในมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนเพิ่ม หลังพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากจำนวนมาก พร้อมแนะนำผู้ปกครองคอยสังเกตอาการเด็ก

โรคมือเท้าปากระบาด! รร.เทศบาลนครตรังสั่งปิดห้องเรียนทำความสะอาด!

โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 3 ราย เร่งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ภายในห้องเรียน และนำไปตากแดด เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ ลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก