รมว.สาธารณสุข ยัน! ควบคุมพื้นที่ระบาด “พิษสุนัขบ้า” ได้แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันควบคุมพื้นที่ระบาดพิษสุนัขบ้าได้แล้ว ระบุไทยควบคุมโรคได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ แนะประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยงและต้องดูแลตัวเองด้วย