อุ๊-หฤทัย เตรียมส่งภาพ “ต้นไม้” ให้แวนโก๊ะ มิวเซียมตรวจ

“อุ๊-หฤทัย” เชื่อภาพ “ต้นไม้” ในครอบครองเป็นผลงาน “แวนโก๊ะ” ศิลปินก้องโลกชาวดัตช์ หลัง ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตรวจสอบ พบเป็นภาพยุคศตวรรษที่ 19 เตรียมส่งให้ “แวนโก๊ะ มิวเซียม” ตรวจสอบ