“กล้วยหอมทองยัดเยียด” สร้างรายได้ปีละกว่า ล้านบาท!!!

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางป้อมเหนือ จ.พะเยา รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมลดปัญหาการว่างงาน ไปพร้อมๆ กับการสร้างรายได้ ด้วยการนำ กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยพันธุ์พื้นเมืองของภาคเหนือ มาแปรรูปเป็นกล้วยทอดกรอบยี่ห้อ “หอมทองยัดเยียด”  สามารถสร้างรายได้กับกลุ่มปีละกว่าล้านบาท