ระบาดจริง! กรมควบคุมโรคแจงพบหวัดนกโผล่อีสานเมื่อปี 60

อธิบดีกรมควบคุมโรค ยอมรับพบการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกระบาด แต่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2560 และจัดการเรียบร้อยแล้ว