“ปืนใหญ่วังหน้า” ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขุดพบสนามหลวง

กรมศิลปากรเตรียมขอพระบรมราชานุญาตนำปืนใหญ่มาเก็บรักษาในฐานะโบราณวัตถุ พร้อมระะบุ ปืนใหญ่แบบโบราณ หรือปืนใหญ่วังหน้า ไม่ใช่การขุดพบครั้งนี้เป็นครั้งแรก เคยพบมาก่อนในพื้นที่สนามหลวง ส่วนที่เคยเป็นพื้นที่ของพระราชวังบวรสถานมงคล