ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ฐานทดสอบนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ เสียหายจนใช้การไม่ได้

ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนรายงาน ภูเขาที่เกาหลีเหนือใช้ทดลองนิวเคลียร์หลายครั้ง ขณะนี้เสียหายหนักจนไม่สามารถใช้ทดสอบได้อีกแล้ว และยังเตือนให้ระวังกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลอีกด้วย