วสท. ชี้ เป็นไปได้ยากบันไดเลื่อนชำรุด เหตุนำเข้าของมาตรฐาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดเหตุบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไทชำรุด เกิดจากการบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพอ เพราะมีประชาชนใช้งานมาก แนะเพิ่มรอบการบำรุงรักษาให้มากขึ้น