“กฤษฎา บุญราช” แจง แนวแก้ปัญหา”ปุ๋ย-ยา-น้ำมัน”ถก 7 สมาคม 25 เม.ย.นี้

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“รมว.กษ.” ชี้แจง ปมพิพาทประธานมิลค์บอร์ดกับสหกรณ์ผู้ผลิตนม รร.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม! เกษตรฯจะจับมือ ปตท. ผลิต “ปุ๋ยประชารัฐ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“รมว.กษ.” เป็นปลื้ม ดันไข่ไก่เกษตรกร แตะ 2.80 บาทต่อฟอง ผู้เลี้ยงไก่พอใจ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคาร ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”