สวยทั้งกายและใจ! “ปุ๋ย พรทิพย์” บินกลับไทยมอบทุนการศึกษาให้เด็ก

“ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน” เดินทางกลับไทย พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชนบททั่วทุกภาคของประเทศ ในนาม “มูลนิธิ แองเจิลส์ วิงส์ ฟาวน์เดชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล”