รายได้ดีไม่ใช่เล่นๆ จับปูนาขายได้ปีละกว่า 1,500 กิโลกรัม!

ชาวนาในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ใช้เวลาว่างออกจับปูนาขายสร้างรายได้งามให้แก่ครอบครัว ต่อปีสามารถจับปูนาได้กว่า 1,500กิโลกรัม ล่าสุดต่อยอดศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนาเพื่อจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีในอนาคต