โรงรับจำนำ “ปูม้า” เพื่อการอนุรักษ์

จ.ชุมพร ที่อ่าวสะพลี มีโรงรับจำนำปูม้า วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ปูม้า เป็นโครงการที่ตอนนี้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้มีหลายหน่วยงานเข้าไปศึกษาดูงาน โดยโครงการนี้เริ่มมาได้ 8 เดือน แต่สามารถปล่อยลูกปูม้ากลับสู่ทะเลได้วันละ 2 ล้านตัว