เปิดประวัติ “ปู่คออี้ มีมิ” ผู้เฒ่ากะเหรี่ยง 5 แผ่นดิน

“ปู่คออี้”สิ้นลมอย่างสงบ เวลา 04.14 น. ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ถูกนำตัวส่งรพ.แก่งกระจาน ตั้งแต่30 ก.ย. ไม่รู้สึกตัว ต่อมาได้เข้ารับการรักษาที่รพ.พระจอมเกล้าในคืนวันเดียวกัน แพทย์วินิจฉัยว่าปอดติดเชื้อ

ศาลสั่ง! ไม่ให้กลับถิ่น ปู่คออี้เศร้า รับสินไหมทดแทนวันนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ปู่คออี้และพวก เฉลี่ยรายละ 50,000 บาท แต่ไม่อนุญาตให้กลับเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิม