ขึ้น ฮ. สำรวจ“ป่าภูพาน”สกลนคร ฟื้นฟูป่าถูกบุกรุก [คลิป]

เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย จ.สกลนครขึ้น ฮ. บินสำรวจ “ป่าภูพาน” วางแนวทางฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก